19/06/2024
24.3 C
Serres

Νύχτα στήνονται οι δουλειές…(ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΑΕ …….Εδώδιμα Αποικιακά)

Νύχτα στήνονται οι δουλειές……… (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΑΕ …….Εδώδιμα Αποικιακά) Γράφει ο Σερραίος Οικονομολόγος Κώστας Σαραφίδης.

Μπόλαρης Παναγιωτάκη

Το ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ είναι ίσως το μοναδικό έργο, που προσφέρει προστιθέμενη αξία, στην ανάπτυξη της περιοχής, αρκεί βέβαια να αντιμετωπίζεται με την πρέπουσα σημασία.

Τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης, αναδεικνύουν την αλήθεια, που δεν είναι άλλη από μια καταστρο­φική διαχείριση.

Επιβάλλεται να τεθούν τα ζητήματα στη ορθή τους βάση, και με αίσθημα ευθύνης να υπάρξει συνεργασία όλων των πλευρών, για την αλλαγή πορεία της εταιρίας.


Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να αρκεστούμε στην ανακύκλωση της μιζέριας μας, καθιστώντας το άλμα στο κενό, ως τοπικό μας άθλημα.


Την τελευταία 15ετία η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΑΕ, αντιμετω­πί­στηκε ως λάφυρο στα χέρια «πρόθυμων νταραβερτζήδων».

Σε προηγούμενη αναφορά μου, είχαν επισημανθεί, οι περίεργες, όσο αφορά τον αριθμό, τρο­πο­ποιήσεις της σύνθεσης του ΔΣ της εταιρίας.


Γεγονός που προκαλεί τροχοπέδη στην επίτευξη των σκοπών, για τους οποίους δημιουργήθηκε το 1998.


Στα πενήντα (50) άρθρα του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ της εταιρίας, περιγρά­φονται λεπτομερώς οι κανόνες λειτουργίας της.

Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΑΕ διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006, και της νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιριών Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποι­ήθηκε με τον Ν. 4548/2018.

Είναι προφανές ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εταιρίας, πολλά σημεία αυτής της νομοθεσίας, παρακάμφθηκαν ή ερμηνεύτηκαν κατά το δοκούν.Αν ανατρέξει κανείς στην ανάγνωση των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, θα έχει μια πλήρη εξήγηση της ανορθολογικής πορείας της εταιρίας.

Οι ιδιότητες του ΠΡΟΕΔΡΟΥ και του ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ σε μια Ανώνυμη Εταιρία, επιβάλλεται να «απονέμονται» βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, και να μην αποτελούν διεκπεραίωση δεσμεύσεων.

Τον ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2018 έχουμε την ίδρυση μιας ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΑΡ. ΓΕΜΗ 145417052000) με ουσιαστική έδρα ταυτόσημη με την ΑΕ, η οποία ακόμα και σήμερα λειτουργεί επικουρικά ως «εργαλείο λεύκανσης» των δραστηριοτήτων της.

Δούκας Κοτσαμπάς

Σκοπός της ΟΕ όπως περιγράφεται στο καταστατικό της είναι : ‘’η επίβλεψη χρήσης πίστας αυτοκινητοδρομίων , η συντήρηση και καθαριότητα πίστας αυτοκινητοδρομίων, η καθαριότητα όλων των χώρων Αυτοκινητοδρομίων καθώς και η παροχή Πρώτων Βοηθειών και νοσηλευτικής κάλυψης των συμμετεχόντων σε όλες τις δραστηριότητες των αυτοκινητοδρομίων .

Σκοπός της εταιρίας

Ρητώς επίσης οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι σκοπός της εταιρίας είναι, πέραν της λειτουργίας του κεντρικού καταστήματος και η ίδρυση και λειτουργία και άλλων παραρτημάτων – υποκαταστημάτων οπουδήποτε στην Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Επίσης, για την επίτευξη του σκοπού είναι δυνατό να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις.

Η εταιρία στα πλαίσια των δρα­στη­ρι­οτήτων της θα μπορεί να πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές και εισα­γωγές και εξαγωγές από και σε τρίτες χώρες’’.

Κορνήλιος Λαζαρίδης Κώστας Καρπουχτσής

Το αξιοπερίεργο αυτής της περίπτωσης είναι ότι σε αυτή την εταιρία, που έχει Εταιρικό Κεφάλαιο 1000,00, εμφανίζονται ως εταίροι πρόσωπα τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από την ΑΕ, και κατά διαβολική σύμπτωση έχουν συγγενικούς ή άλλου τύπου δεσμούς με τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων.

Επειδή όμως δεν θα πρέπει να αφήνεται τίποτα στην τύχη, με περισσή επιμέλεια οι τροποποιήσεις (είσοδος – έξοδος) των εταίρων της ΟΕ συνέπιπταν με τις τροποποιήσεις των μελών των ΔΣ της Ανώνυμης Εταιρίας.

Εύλογα προκύπτουν τα παρακάτω ερωτήματα που χρήζουν πειστικών απαντήσεων.


1. Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΑΕ, ήταν η μόνη που είχε την τύχη της συνεργασίας με την ΟΕ, παρόλο του αναφερόμενου σκοπού της ;

2. Η απόφαση της ΑΕ, όσο αφορά τη συνεργασία της με την εταιρία μαριονέτα, έχει καταγραφεί στα πρακτικά των αποφάσεων του ΔΣ;
3. Ποια σύμβαση υπογράφθηκε μεταξύ των δύο εταιριών, όσο αφορά τη συνεργασία τους ;
4. Ποιο το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΟΕ προς την ΑΕ, και βάσει ποιων παραστατικών ;
5. Υπήρξαν δαπάνες της ΑΕ που νομιμοποιήθηκαν μέσου του «καναλιού συνεργασίας» με την ΟΕ ;
6. Ποια είναι τα οικονομικά δεδομένα της ΟΕ, που προκύπτουν από τις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της εταιρίας ;
7. Οι απολαβές της ΟΕ κινούνταν σε εταιρικό ή προσωπικό επίπεδο ;


Το καταστατικό της ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΑΕ περιγράφει με σαφήνεια την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, όσο αφορά τον Τακτικό ή Έκτακτο έλεγχο της επιχείρησης.

Αυτό που προφανώς αποτελεί ζητούμενο, είναι η ύπαρξη της θέλησης να αντιμετωπισθεί με σοβαρότητα και όχι σοβαροφάνεια, η διαμορφωθείσα ζοφερή εικόνα.

Η έξοδος από μια προβληματική κατάσταση δεν είναι ποτέ τόσο εύκολη όσο η είσοδος σε αυτή, αλλά επειγόντως αναγκαία.

Αρκεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, να έχει ως οδηγό στις απαιτούμενες ενέργειες του, την παραδοχή, ότι υπάρχουν κάποιοι χειρότεροι από τους ανίκανους: αυτοί που είναι ικανοί για όλα.

Όλα τα στοιχεία έχουν αντληθεί από τα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ των εταιρειών

  1. https://publicity.businessportal.gr/company/113355152000
  2. https://publicity.businessportal.gr/company/145417052000

Κώστας Σαραφίδης: Λύσεις αναζητούν προβλήματα..

Οι αγρότες αποφάσισαν κλιμάκωση κινητοποιήσεων

Διάκριση της μαθήτριας Ζησοπούλου Δανάης στην 25η Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής IRO

Συνάντηση του Γιώργου Τάτσιου με την Έλενα Ράπτη για την εκ νέου ΝΟΜΙΜΗ και ΑΣΦΑΛΗ λειτουργία των τα Λουτρών Σιδηροκάστρου

Συνεχίζεται η συνεργασία Δήμου Σερρών και ΚΡΙ ΚΡΙ και το 2024

Ακολουθήστε το e-vima.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ.

 

Δείτε επίσης.

 

Συνέχισε να διαβάζεις