23/04/2024
15.4 C
Serres

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

«Άρθρο 59

Αντιδήμαρχοι

1. Τον δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της παράταξης του δημάρχου που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην.

2. Ο αριθμός των αντιδημάρχων ορίζεται ως εξής:

α) Σε δήμους με πληθυσμό έως πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους ορίζονται έως τρεις (3) αντιδήμαρχοι.

GOTSIKA

β) Σε δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν (5.001) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους ορίζονται έως τέσσερις (4) αντιδήμαρχοι.

γ) Σε δήμους με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες έναν (20.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους ορίζονται έως πέντε (5) αντιδήμαρχοι.

δ) Σε δήμους με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους ορίζονται έως έξι (6) αντιδήμαρχοι.


ε) Σε δήμους με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν (100.001) κατοίκους και άνω ορίζονται έως οκτώ (8) αντιδήμαρχοι.

Ο αριθμός των αντιδημάρχων προσαυξάνεται ισάριθμα με τον αριθμό που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 207.

3. Στους αντιδημάρχους, εκτός των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, ο δήμαρχος δύναται να μεταβιβάζει και κατά τόπο αρμοδιότητες που αφορούν και ασκούνται στα όρια συγκεκριμένης δημοτικής ενότητας και ιδίως:

α) την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα,


β) την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα,

γ) τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας,

δ) την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας και

ε) τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

4. Η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση ορισμού του αντιδημάρχου είναι δυνατή με απόφαση του δημάρχου οποτεδήποτε.

5. Η απόφαση του δημάρχου, με την οποία ορίζονται οι αντιδήμαρχοι και μεταβιβάζεται σε αυτούς η άσκηση αρμοδιοτήτων αναρτάται στον δικτυακό τόπο «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του δήμου.

6. Αν ο αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί άλλος αντιδήμαρχος που ορίζεται από τον δήμαρχο με την απόφαση της παρ. 5 ή, αν δεν έχει οριστεί τέτοιος, ο ίδιος ο δήμαρχος.

7. Με την απόφαση της παρ. 5 και τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, δύναται να ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των αντιδημάρχων της παρ. 2. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, αν ισούται ή υπερβαίνει το ήμισυ αυτής. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής και ο αριθμός τους δεν προσμετράται για τον υπολογισμό των θέσεων ειδικών συμβούλων συνεργατών, κατά την παρ. 1 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων [ν. 3584/2007, (Α’ 143)].» – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΩΣ ΑΝΩ, ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 59 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 3 ΤΟΥ Ν. 5056/23, ΦΕΚ-163 Α/6-10-23 – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1-1-2024 (μετά από τις εξής τροπ. : α) στην παρ. 1 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο και καταργούνται τα εδάφια τρίτο, τέταρτο και πέμπτο, β) αντικαθίσταται η παρ. 2, γ) στην παρ. 3 γα) γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, γβ) οι λέξεις «αρμοδιότητες που αφορούν τη δημοτική ενότητα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «και κατά τόπο αρμοδιότητες που αφορούν και ασκούνται στα όρια συγκεκριμένης δημοτικής ενότητας», γγ) στην περ. ε) προστίθενται οι λέξεις «τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και», δ) το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 αντικαθίσταται, ε) η παρ. 5 τροποποιείται ως προς τον τρόπο δημοσιότητας της απόφασης ορισμού αντιδημάρχων, στ) στην παρ. 6 προστίθενται οι λέξεις «με την απόφαση της παρ. 5», ζ) στην παρ. 7 ζα) στο πρώτο εδάφιο γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, ζβ) καταργούνται τα εδάφια τέταρτο και πέμπτο)

//–// ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 44 ΤΟΥ Ν. 3979/11, ΦΕΚ-138 Α/16-6-11, Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν. 4071/12 (Βλ. Και την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3979/11) – ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 3 ΤΟΥ Ν. 4071/12, ΦΕΚ-85 Α/11-4-12 και ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 6 ΤΟΥ Ν. 4071/12, ΦΕΚ-85 Α/11-4-12 – ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ Ν. 4555/18, ΦΕΚ-133 Α/19-7-18 ((Με το άρθρο 92 του Ν. 4555/18, ΦΕΚ-133 Α/19-7-18, ορίζεται ότι : “Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ (άρθρα 68-92) ισχύουν από τη δημοτική περίοδο που αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος (ν. 4555/18)) – ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2Γ-2Ε ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν. 4623/19, ΦΕΚ-134 Α/9-8-19 – ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1Α ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 4625/19, ΦΕΚ-139 Α/31-8-19 – ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1Α ΤΟΥ ΑΡΘ. 177 ΤΟΥ Ν. 4635/19, ΦΕΚ-167 Α/30-10-19 – ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 47 ΤΟΥ Ν. 4647/19, ΦΕΚ-204 Α/16-12-19 – ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 98 ΤΟΥ Ν. 4842/21, ΦΕΚ-190 Α/13-10-21 [Τέλος Τροποποίησης] 

(Βλ. Και άρθρο 60 ν. 4873/21, ΦΕΚ-248 Α/16-12-21, σχετικά με τη Δυνατότητα παράτασης της θητείας των Αντιδημάρχων)

Άρθρο 92 

Αντιμισθία αιρετών

[Αρχή Τροποποίησης] «1. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από το δήμο.». – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 92 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 33 ΤΟΥ Ν. 4483/17, ΦΕΚ-107 Α/31-7-17 – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 9 ΤΗΣ ΠΝΠ 31/31-12-12, ΦΕΚ-256 Α/31-12-12 – (βλ. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 532/7-1-13 (ΑΔΑ: ΒΕΦ3Ν-ΥΧ1) : Ενημέρωση επί των διατάξεων της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’256/31-12-2012 ) ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3ε ΤΟΥ ΑΡΘ. 3 ΤΟΥ Ν. 4051/12, ΦΕΚ-40 Α/29-2-12 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1-1-2013) [Τέλος Τροποποίησης] 

2. Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων είναι ισόποση με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους είναι ισόποση με το ογδόντα τοις εκατό (80%) των ανωτέρω αποδοχών και των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων είναι ισόποση με το εξήντα τοις εκατό (60%) των ανωτέρω αποδοχών.

[Αρχή Τροποποίησης] «Υπό την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η πλήρης άσκηση των αιρετών τους καθηκόντων, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων μπορούν να παρέχουν εθελοντικά τον απολύτως απαραίτητο σε ετήσια βάση αριθμό υπηρεσιών στην Υπηρεσία από την οποία προέρχονται, αποκλειστικά για λόγους διατήρησης της επαγγελματικής τους επάρκειας, όπως αυτή ορίζεται στις ειδικότερες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας. Για την εκτέλεση της υπηρεσίας εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις που προβλέπονται από το οργανικό δίκαιο του Φορέα προς τον οποίο παρέχεται η υπηρεσία και κατά τη διάρκεια αυτής ο αιρετός κωλύεται από την άσκηση των καθηκόντων του.» – ΠΡΟΣΘ. ΔΥΟ ΕΔΑΦΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 92 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5Α ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 4674/20, ΦΕΚ-53 Α/11-3-20 [Τέλος Τροποποίησης] 

(Με την παρ. 3 α του άρθρου 3 του Ν. 4051/12, ΦΕΚ-40 Α/29-2-12, ορίζεται ότι : “3.α. Η αντιμισθία των δημάρχων και περιφερειαρχών που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 92 παρ. 2 και 181 παρ. 2 του ν. 3852/ 2010 (Α΄ 87) μειώνεται κατά 10%”) – Ισχύς από 1-1-2012).

3. Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το σαράντα τοις εκατό (40%) αυτής.

(Με την περ. 3 της υποπαρ. Γ1 του Ν. 4093/12, ορίζεται ότι : “3. Από 1.1.2013 η αντιμισθία των προέδρων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού που καταβάλλεται στις 31.12.2012”).

4. Η αντιμισθία που δικαιούνται τα αιρετά όργανα των δήμων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως Άτομα με Αναπηρίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%).

[Αρχή Τροποποίησης]«5. [Αρχή Τροποποίησης]«Τα αιρετά όργανα της παραγράφου 1 του άρθρου 93, στα οποία χορηγείται η ειδική άδεια του ίδιου άρθρου για όλο το διάστημα της θητείας τους είτε υποχρεωτικά είτε κατόπιν αίτησης, καθώς και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων κάτω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής θέσης τους είτε την αντιμισθία του παρόντος άρθρου. Οι αντιδήμαρχοι που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 59 του παρόντος, δεν υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο της παραγράφου 1 του άρθρου 93.» – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 92 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5Β ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 4674/20, ΦΕΚ-53 Α/11-3-20 [Τέλος Τροποποίησης] 

[Αρχή Τροποποίησης] Τα αιρετά όργανα της ίδιας παραγράφου που δεν δικαιούνται αντιμισθίας λαμβάνουν τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης – ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 92 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘ. 33 ΤΟΥ Ν. 4483/17, ΦΕΚ-107 /Α31-7-17 [Τέλος Τροποποίησης]

Σε κάθε περίπτωση οι κατά τα ανωτέρω δαπάνες, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη όπου αυτές προβλέπονται, βαρύνουν τον προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ.

[Αρχή Τροποποίησης]«Τα προαναφερθέντα αιρετά όργανα, εφόσον πρόκειται περί συνταξιούχων, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε την αντιμισθία του παρόντος άρθρου είτε να παραιτηθούν αυτής». – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 92 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 2 ΤΟΥ Ν. 4147/13, ΦΕΚ-98 Α/26-4-13 [Τέλος Τροποποίησης]

Η ενάσκηση του δικαιώματος επιλογής λαμβάνει χώρα εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων τους ως αιρετών, με δήλωσή τους στο Δήμο και στο φορέα της οργανικής τους θέσης. Για την τρέχουσα δημοτική περίοδο, η ενάσκηση του δικαιώματος επιλογής λαμβάνει χώρα εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου. Παρελθούσης άπρακτης της προθεσμίας, διακόπτεται η καταβολή των αποδοχών της οργανικής τους θέσης.» – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 92 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 3 ΤΗΣ ΠΝΠ 31/31-12-12, ΦΕΚ-256 Α/31-12-12 – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 10 ΤΟΥ Ν. 4018/11, ΦΕΚ-215 Α/30-9-11[Τέλος Τροποποίησης]

(βλ. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 532/7-1-13 (ΑΔΑ: ΒΕΦ3Ν-ΥΧ1) : Ενημέρωση επί των διατάξεων της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’256/31-12-2012 ) 

6. Αν οι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων έχουν τεθεί σε αργία, την αντιμισθία τους λαμβάνουν οι αναπληρωτές τους. Αν ο αναπληρωτής είναι αντιδήμαρχος λαμβάνει αντιμισθία από ένα μόνο αξίωμα.

7. Δήμαρχοι που απουσιάζουν δικαιολογημένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, λαμβάνουν το ήμισυ (1/2) της αντιμισθίας. Το υπόλοιπο ήμισυ (1/2) καταβάλλεται στον αντίστοιχο αναπληρωτή. Αν απουσιάζει αντιδήμαρχος για το ίδιο χρονικό διάστημα, λαμβάνει το ήμισυ (1/2) της αντιμισθίας που δικαιούται.

8. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, καθώς και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και οι σύμβουλοι που έχουν περισσότερα από ένα αξιώματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, λαμβάνουν τις απολαβές μόνο από ένα αξίωμα. Οι ανωτέρω επιλέγουν τις απολαβές που λαμβάνουν από κάθε αξίωμα με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται και στους δύο φορείς.

[Αρχή Τροποποίησης] «9. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία, δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και μέχρι τέσσερις (4) συνεδριάσεις τον μήνα. Επίσης, δικαιούνται αποζημίωση για την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής, πέραν του ορίου του πρώτου εδαφίου. Το ύψος της αποζημίωσης, για κάθε συνεδρίαση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 1,3% της αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων και βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α.. Ειδικότερα, στους δημοτικούς συμβούλους που εκλέγονται στους Δήμους του Κεντρικού, Δυτικού, Βόρειου και Νότιου Τομέα Αθηνών και της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, στους Δήμους Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Νεάπολης Συκεών, Αμπελοκήπων Μενεμένης, Κορδελιού Ευόσμου και Παύλου Μελά, καθώς και στους δημοτικούς συμβούλους, των οποίων η κατοικία απέχει λιγότερο από 10 χλμ. από τη δημοτική κοινότητα που φιλοξενεί την έδρα του Δήμου, καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του 1,3% της αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων και βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α.. Κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.» – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΩΣ ΑΝΩ, ΤΗΣ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 92 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 11 ΤΟΥ Ν. 5056/23, ΦΕΚ-163 Α/6-10-23 – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1-1-2024 (μετά από προσθ. Νέου δευτέρου εδαφίου και τροπ. Των εδαφίων δευτέρου και τρίτου) //–// ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 119 ΤΟΥ Ν. 5003/22, ΦΕΚ-230 Α/14-12-22[Τέλος Τροποποίησης] 

10. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ως προς την αποζημίωσή τους ανά συνεδρίαση, καθώς και οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων ως προς την αντιμισθία τους έχουν τη δυνατότητα άρνησης λήψης αυτής ή παραχώρηση αυτής προς οποιονδήποτε κοινωνικό σκοπό. Η άρνηση ή η παραχώρηση γνωστοποιούνται με σχετική αίτηση του αιρετού προς την οικονομική υπηρεσία του οικείου δήμου.». – ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 9 ΚΑΙ 10 ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 92 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘ. 33 ΤΟΥ Ν. 4483/17, ΦΕΚ-107 Α/31-7-17 [Τέλος Τροποποίησης]

βλ. την υπ’αριθμ. 11836/18 (ΦΕΚ 1417 Β/25-04-2018) απόφαση : Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 33, του ν. 4483/2017 – Λεπτομέρειες καταβολής αποζημίωσης στα μέλη των δημοτικών συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων.

(βλ. Και άρθρο51 Ν. 4144/13, ΦΕΚ-88 Α/18-4-13 : Ασφάλιση αιρετών ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας)

Άρθρο 93

Ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών του δήμου που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα

[Αρχή Τροποποίησης]«1. Στους δημάρχους, αντιδημάρχους όλων των δήμων, στους προέδρους δημοτικών συμβουλίων των δήμων με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, καθώς και στους προέδρους συνδέσμων, των οποίων ο πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ., χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και στον συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης.» – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 93 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘ. 7 ΤΟΥ Ν. 4071/12, ΦΕΚ-85 Α/11-4-12 – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 58 ΤΟΥ Ν. 3918/11 ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4Ιγ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 60 ΤΟΥ Ν. 3966/11[Τέλος Τροποποίησης]

(Βλ. Και το άρθρο 31 (Ειδική άδεια αιρετών υπαξιωματικών στην τοπική αυτοδιοίκηση) ν. 4361/15, ΦΕΚ-10 Α/1-2-16).

(βλ. Και την παρ. 5 του άρθρου 92 του παρόντος νόμου).

(βλ. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 532/7-1-13 (ΑΔΑ: ΒΕΦ3Ν-ΥΧ1) : Ενημέρωση επί των διατάξεων της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’256/31-12-2012 ) 

(Με τις περ. Ζ έως και ια της υποπαρ. Β1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/12, ΦΕΚ-222 Α/12-11-12, ορίζεται ότι : “ζ. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3865/2010, από 1.1.2011 έχουν εφαρμογή για τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), με εξαίρεση τους δημάρχους, καθώς και για τα πρόσωπα του άρθρου 182 του ίδιου ως άνω νόμου, τα οποία λαμβάνουν αντιμισθία.

η. Οι αναλογούσες εισφορές ασφαλισμένου των προσώπων της παρ. 1 των άρθρων 93 και 182 του ν. 3852/2010 βαρύνουν τους ίδιους.

θ. Οι καταβαλλόμενες κατά την 1.1.2013 και εφεξής κανονιζόμενες συντάξεις των βουλευτών και των αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού που λαμβάνουν και δεύτερη κύρια σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, μειώνονται κατά 20%. Το ποσοστό της μείωσης ορίζεται σε 30% εάν τα ανωτέρω πρόσωπα λαμβάνουν και τρίτη σύνταξη συμπεριλαμβανομένης και της βουλευτικής ή της χορηγίας.

Η κατά τα ανωτέρω μείωση γίνεται επί του ακαθαρίστου ποσού της μηνιαίας βασικής σύνταξης, όπως αυτό ισχύει κατά την 31.12.2012, προ της παρακράτησης της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και της επιπλέον εισφοράς της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), καθώς και των μειώσεων που επιβλήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), του άρθρου 1 του ν. 4051/2012 (Α΄ 40) και της υποπαραγράφου της παρ. 3 του άρθρου αυτού, για τον υπολογισμό των οποίων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, η βουλευτική σύνταξη ή χορηγία λαμβάνεται υπόψη μειωμένη κατά 20% ή 30%, κατά περίπτωση.

ι. Η εξ ιδίου δικαιώματος σύνταξη για όσα από τα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1.1.2013 και μετά, καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους, με εξαίρεση όσα από αυτά είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα κατά ποσοστό 67% και άνω.

ια. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, κατά το μέρος που αφορούν βουλευτικές συντάξεις, έχουν εφαρμογή και για τις συντάξεις των Προέδρων και Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, καθώς και για αυτές των Προέδρων της Βουλής.”)..

(βλ. Και άρθρο 22 (Ασφάλιση αιρετών) ν. 4488/17, ΦΕΚ-137 Α/13-9-17).

2. Την ειδική άδεια του παρόντος άρθρου λαμβάνουν υποχρεωτικά τα ανωτέρω πρόσωπα ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης, [Αρχή Τροποποίησης]«εκτός των δημάρχων και αντιδημάρχων, οι οποίοι είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ. σε δήμους κάτω των πέντε χιλιάδων κατοίκων, καθώς και των προέδρων δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων και των προέδρων συνδέσμων» – ΠΡΟΣΘ. ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 93 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 58 ΤΟΥ Ν. 3966/11, ΦΕΚ-118 Α/24-5-11 [Τέλος Τροποποίησης] 

Το χρονικό διάστημα χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν.

[Αρχή Τροποποίησης]«Τα ανωτέρω πρόσωπα στην περίπτωση που δεν λάβουν την ειδική άδεια κατά τα ανωτέρω, επιλέγουν είτε την αντιμισθία είτε το μισθό της θέσης τους» «εκτός των Δημάρχων σε Δήμους κάτω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων που είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ. και ασκούν το ιατρικό επάγγελμα σε δυσπρόσιτα ιατρεία, όπως ορίζονται από το ν. 3868/2010.»- ΠΡΟΣΘ. ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΕΔΑΦΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 93 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 58 ΤΟΥ Ν. 3966/11, ΦΕΚ-118 Α/24-5-11, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 20 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ Ν. 3984/11, ΦΕΚ-150 Α/27-6-11 [Τέλος Τροποποίησης] 

3. Οι εισφορές επί των αποδοχών της θέσης των αιρετών της παραγράφου 1 που αντιστοιχούν στον ασφαλισμένο αιρετό, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου δήμου, ενώ οι τυχόν εισφορές που αντιστοιχούν στον εργοδότη βαρύνουν τον προϋπολογισμό του φορέα από τον οποίο προέρχεται. Για τους υπαλλήλους των λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. το σύνολο των εισφορών τους βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου δήμου.

4. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται, η διαδικασία καταβολής των εισφορών, επί των αποδοχών της οργανικής θέσης, στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

[Αρχή Τροποποίησης] «5. Στους προέδρους των δημοτικών συμβουλίων που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, στους προέδρους των δημοτικών νομικών προσώπων και στους προέδρους των συνδέσμων δήμων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ., χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια ενενήντα (90) ημερών. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος που έχουν την ιδιότητα της παραγράφου 1 χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια ενενήντα (90) ημερών κατ’ έτος επιπλέον της κανονικής και με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι δεν είναι δήμαρχοι ή αντιδήμαρχοι ή πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων. Με τις ίδιες προϋποθέσεις χορηγείται ειδική άδεια μέχρι ενενήντα (90) εργάσιμες ημέρες ετησίως, επιπλέον της κανονικής τους άδειας, στους προέδρους των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, καθώς και στους προέδρους των Συνδέσμων Δήμων. Πρόεδροι συμβουλίων κοινοτήτων, οι οποίες προ της έναρξης ισχύος του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) αποτελούσαν δημοτικές κοινότητες λαμβάνουν ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών. Πρόεδροι κοινοτήτων και πρόεδροι συμβουλίων κοινοτήτων, οι οποίες προ της έναρξης ισχύος του ν. 4555/2018 αποτελούσαν τοπικές κοινότητες λαμβάνουν ειδική άδεια τριάντα (30) ημερών. Η ειδική άδεια μπορεί να χορηγείται και τμηματικά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες μετά από σχετική αίτηση του αιρετού. Η άδεια αυτή χορηγείται υποχρεωτικά από την υπηρεσία του αιρετού και το χρονικό διάστημα χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν. Δημοτικοί σύμβουλοι δήμων και μέλη των διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων που είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους κατά την ημέρα συνεδρίασης του δημοτικού ή διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών. Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον υπηρετούν ή κατοικούν σε δημοτικές κοινότητες που εκτείνονται στην περιφέρεια ενός νησιού, δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους για τον ίδιο λόγο επί δύο (2) ημέρες, περιλαμβανομένης της ημέρας συνεδρίασης του οικείου συμβουλίου.» – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 93 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘ. 10 ΤΟΥ Ν. 4674/20, ΦΕΚ-53 Α/11-3-20 – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 10 ΤΟΥ Ν. 4018/11, ΦΕΚ-215 Α/30-9-11 ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 7 ΤΟΥ Ν. 4071/12, ΦΕΚ-85 Α/11-4-12 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1-1-2013) [Τέλος Τροποποίησης] 

(Βλ. Και το άρθρο 31 (Ειδική άδεια αιρετών υπαξιωματικών στην τοπική αυτοδιοίκηση) ν. 4361/15, ΦΕΚ-10 Α/1-2-16).

6. Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για όσους είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ., μέλη Δ.Ε.Π Πανεπιστημίων και Ε.Π.Τ.Ε.Ι. περιλαμβανομένων και του ειδικού και επιστημονικού προσωπικού, καθώς και για αναπληρωτές καθηγητές μέσης εκπαίδευσης και δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής.

[Αρχή Τροποποίησης] 

«7. Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ν.π.δ.δ. ή υπάλληλοι κρατικών ν.π.ι.δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι και τα μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου, μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς τον δήμο όπου εξελέγησαν. Για τους υπηρετούντες σε παραμεθόριες περιοχές που έχουν δέσμευση παραμονής στην υπηρεσία τους, η παρούσα διάταξη έχει ισχύ μόνο για μετάθεση ή απόσπαση αποκλειστικά σε άλλη παραμεθόρια περιοχή.» – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΩΣ ΑΝΩ, ΤΗΣ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 93 (μετά από την εξής τροπ. : μετά τη φράση «παραμεθόριες περιοχές», προστίθεται η φράση «που έχουν δέσμευση παραμονής στην υπηρεσία τους,») ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 37 ΤΟΥ Ν. 4795/21, ΦΕΚ-62 Α/17-4-21 //–// ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 7 ΤΟΥ Ν. 4071/12, ΦΕΚ-85 Α/11-4-12 [Τέλος Τροποποίησης] 

(Με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 4440/16, ΦΕΚ-224 Α/2-12-16, ορίζεται ότι : “2. Οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4314/2014 (Α΄ 65), οι διατάξεις για αποσπάσεις και μετατάξεις του Ν. 4375/2016 (Α΄ 51), οι διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 7 και 182 παρ. 10 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), οι διατάξεις για αποσπάσεις και μετατάξεις του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, οι ειδικές διατάξεις περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 6 του Π.δ. 351/1991 (Α΄ 121), καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1069/1980 (Α΄ 191) διατηρούνται σε ισχύ” – βλ. Και άρθρο 19 ν. 4440/16, ΦΕΚ-224 Α/2-12-16 ).

[Αρχή Τροποποίησης]

«8. Οι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους την ημέρα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου ή των επιτροπών του δήμου στις οποίες είναι μέλη, εφόσον διεξάγονται σε εργάσιμες ώρες και ημέρες. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ή της αντίστοιχης επιτροπής χορηγεί στους δημοτικούς συμβούλους, που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, βεβαίωση συμμετοχής στη συνεδρίαση, για την υπηρεσία ή τον εργοδότη. Τα ίδια ισχύουν και για τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής και του εποπτικού συμβουλίου της ΚΕΔΕ, του διοικητικού συμβουλίου, των εκτελεστικών επιτροπών και των εποπτικών συμβουλίων των ΠΕΔ, καθώς επίσης της Εκτελεστικής Επιτροπής Συνδέσμων με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων.» – ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 8 ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 93 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘ. 7 ΤΟΥ Ν. 4071/12, ΦΕΚ-85 Α/11-4-12 [Τέλος Τροποποίησης]

[Αρχή Τροποποίησης]«8. Επιτρέπεται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών του νοσοκομείου, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης, ή του κέντρου υγείας στο οποίο υπηρετούν δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων σε περίπτωση που υπάρχει σχετική ανάγκη που βεβαιώνεται απ’ το αρμόδιο όργανο διοίκησης. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ρύθμισης καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.» – ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 8 ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 93 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡΘ. 7 ΤΟΥ Ν. 4071/12, ΦΕΚ-85 Α/11-4-12 [Τέλος Τροποποίησης]

(Με την παρ. 9 του άρθρου 58 του Ν. 3966/11, ΦΕΚ-118 Α/24-5-11, ορίζεται ότι : “9. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 93 και της παραγράφου 10 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010 δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση”).

(βλ. Και άρθρο 51 Ν. 4144/13, ΦΕΚ-88 Α/18-4-13 : Ασφάλιση αιρετών ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας)

(Βλ. Την υπ’αριθμ. Υ10α/Γ.Π.68615/13 (ΦΕΚ 2689 Β/22-10-2013) απόφαση : Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη συμμετοχή δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων δημοτικών συμβουλίων στο πρόγραμμα εφημεριών νοσοκομείων).

[Αρχή Τροποποίησης] «Άρθρο 93Α

Ειδική άδεια και αντιμισθία προέδρων δημοτικών συμβουλίων

Στους πρόεδρους των δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν εργάζονται, χορηγείται η ειδική άδεια της παρ. 1 του άρθρου 93 για όλη τη θητεία τους ή ενενήντα (90) ημερών, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, η οποία είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη ή την υπηρεσία του. Αν λάβει την ειδική άδεια για όλη τη διάρκεια της θητείας του, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου επιλέγει είτε τις αποδοχές της θέσης του είτε την αντιμισθία του άρθρου 92, σύμφωνα με την παρ. 5 του ανωτέρω άρθρου και την παρ. 3 του άρθρου 93. Αν λάβει την ειδική άδεια των ενενήντα (90) ημερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 5 του άρθρου 93, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνει τις αποδοχές της θέσης του, από την υπηρεσία του, μειωμένες αναλογικά με τις ληφθείσες ανά μήνα μέρες άδειας, και την αντιμισθία του άρθρου 92 από τον οικείο δήμο.» – ΠΡΟΣΘ. ΆΡΘΡΟΥ 93Α ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 48 ΤΟΥ Ν. 5027/23, ΦΕΚ-48 Α/2-3-23 [Τέλος Τροποποίησης] 

Oικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος :Είναι εφικτός ένας κόσμος χωρίς πολέμους και βία

Δήλωση του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Θεσσαλονίκης Βασίλη Τομπουλίδη για την εκλογή της νέας Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Εὐλογημένο καί σωτήριο τό νέο ἔτος 2024

Ακολουθήστε το e-vima.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ.

 

Δείτε επίσης.

 

Συνέχισε να διαβάζεις