28/05/2024
16.5 C
Serres

Ο Δήμος Σερρών διεκδικεί και 3ο κολυμβητήριο!

Ο Δήμος Σερρών από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου διεκδικεί και ένα 3ο κολυμβητήριο !

Τι κι αν το παλιό κολυμβητήριο είναι κλειστό εδώ και δύο βδομάδες και κανείς δεν ξέρει πότε κι αν θα ξανανοίξει;

Τι κι αν δώσαμε χαλαρά και νέα παράταση στην μελέτη για το νέο κολυμβητήριο στο πάρκο της ομόνοιας;
Από ότι φαίνεται η νέα δημοτική αρχή θέλει και μπορεί να φτιάξει ή αν μη τι άλλο να διεκδικήσει και τρίτο …κολυμβητήριο!

mitliaga chatzivasileiou aristoklis anastasiadis kairidis neo proponitiko kolimvitirio serres

Την Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση βιομηχανοποιημένου κολυμβητικού κέντρου προπονητικού χαρακτήρα» στο πλαίσιο Πρόσκλησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης συζήτησε η Δημοτική Επιτροπή στο Δήμο Σερρών.

Lavera

Ο Δήμος Σερρών όπως τόνισε ο εισηγητής του Θέματος κ. Νίκος Κουφοτόλης, με χρηματοδότηση του Ταμείου Αλληλεγγύης έχει ήδη ολοκληρώσει/ολοκληρώνει τα παρακάτω έργα όπως  «Δράσεις στήριξης της τοπικής κοινωνίας των Σερρών και κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων», α κύκλος, έτος 2020, την «Δημιουργία χώρων άθλησης και αναψυχής σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Σερρών», β κύκλος, έτος 2021, την  «Δημιουργία Αθλητικών Υποδομών στην περιοχή Σιγής του Δήμου Σερρών» ενδιάμεσος κύκλος, έτος 2021, ενώ υλοποιεί το έργο «Δημιουργία και Βελτίωση παιδικών χαρών του Δήμου Σερρών» του γ κύκλου που έλαβε χώρα το 2022.

Κατόπιν ολοκλήρωσης του προηγούμενων κύκλων υποβολής αιτήσεων, η Μονάδα Ανταποδοτικών Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, ως αρμόδια Υπηρεσία και υπεύθυνη μεταξύ άλλων για την υποστήριξη αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης έργων από τους δικαιούχους υποβολής, με τις με αρ. 21184/23.01.2023 και 39792/02.02.2024 προσκλήσεις καλεί το Δήμο Σερρών να υποβάλει προτάσεις για χρηματοδότηση έργων, στο πλαίσιο του δ ́ κύκλου και του έτους 2024.

Δώρο η μελέτη από τον Γενικό Γραμματέα και την Αντιδήμαρχο (Αναστασιάδη και Χατζηγαβριήλ)

Αγγέλα Χαραλαμπίδου Χρυσόγονος

Για αυτό λοιπόν και σύμφωνα και με το όραμα της Δημάρχου για τη δημιουργία ενός μοναδικού για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων Αθλητικού Πάρκου και προκειμένου να προχωρήσει ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των προγραμματισμένων έργων, κρίνεται σκόπιμη η υποβολή της πρότασης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση βιομηχανοποιημένου κολυμβητικού κέντρου προπονητικού χαρακτήρα» προϋπολογισμού 1.977.800,00€ με ΦΠΑ για χρηματοδότηση από τις προαναφερόμενες προσκλήσεις του Ταμείου Αλληλεγγύης.


Η πρόταση αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση βιομηχανοποιημένου κολυμβητικού κέντρου προπονητικού χαρακτήρα και περιλαμβάνει:

 • Μια (1) ανοξείδωτη κολυμβητική δεξαμενή 25m, με τον ηλεκτρομηχανολογικό & γενικό εξοπλισμό της,
 • ένα (1) προκατασκευασμένο κτίριο υποστηρικτικών εγκαταστάσεων με τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του, μεταλλικές κερκίδες τεσσάρων (4) βαθμίδων μήκους 25μ. χωρητικότητας 202 ατόμων,
 • ένα (1) τηλεσκοπικό στέγαστρο κάλυψης της δεξαμενής ή ισοδύναμο στέγαστρο με επένδυση μεμβράνης κατασκευής «θόλος – μπαλόνι» και τις εργασίες υποδομής για την εγκατάσταση των προαναφερόμενων.


Το έργο χωροθετείται στο Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας, στο αγροτεμάχιο με αρ. 3777, που εμπίπτει σε έκταση με εγκεκριμένο τοπικό ρυμοτομικό για ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων.

Αυτά όλα περιγράφονται στη μελέτη με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση βιομηχανοποιημένου κολυμβητικού κέντρου προπονητικού χαρακτήρα», που υπογράφεται από

 1. την κ. Βασιλική Τσιρίκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός,
 2. τον Δρ. Αριστοκλή Αναστασιάδη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Η/Υ
 3. και την Δέσποινα Χατζηγαβριήλ, Πολιτικός Μηχανικός και η οποία υποβλήθηκε στο Δήμο μας, με το με αρ. πρωτ. 12545 / 11.04.2024 έγγραφο, ως «δωρεά» προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την υποβολή της εν λόγω πρότασης.

Κατόπιν της συνάντησης που είχε στις 10.04.2024 ο Γενικός Γραμματέας κ. Αριστοκλής Αναστασιάδης με την αρμόδια υπηρεσία ενημερωθήκαμε ότι, η Επιτροπή Αξιολόγησης του Ταμείου Αλληλεγγύης, προγραμματίζει να συνεδριάσει στο μέσο της επόμενης εβδομάδας, και για το λόγο αυτό η πρότασή μας πρέπει να υποβληθεί άμεσα ώστε να τύχει άμεσης εξέτασης από την αρμόδια επιτροπή.


Με χρήματα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 1.977.800,00€ για βιομηχανοποιημένο κολυμβητικό κέντρο

Σωτηριάδης Παπαχρήστου ΑΔΕΔΥ Σερρών

Από την πλευρά του το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Βασίλειος Χρυσανθίδης εκπροσωπώντας την Συμμαχία Σερραίων έκανε τις ακόλουθες επισημάνσεις:

 • Πώς προέκυψε η δωρεά της μελέτης.
 • Αποδοχή των δωρεών είναι αρμόδια εκ του νόμου η Δημοτική Επιτροπή που για τη συγκεκριμένη μελέτη δεν έγινε.
 • Παραλαβή της ως άνω μελέτης δεν έγινε από την αρμόδια εκ του νόμου Δημοτική Επιτροπή.
 • Επίσης δεν γνωρίζουμε εάν ήταν σε γνώση της αρμόδιας εκ του νόμου και τη σύνταξη μελετών, έλεγχο κλπ η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 • Η Μελέτη όπως ανέφερε το εισηγητικό σημείωμα δεν προσκομίστηκε στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής για να λάβουν γνώση του περιεχομένου της και γενικά δεν υπήρχε η ενημέρωση που απαιτείται για το συγκεκριμένο θέμα από τους αρμόδιους Αντιδημάρχους

Παρά τις παραπάνω επισημάνσεις μας οι οποίες πιστεύουμε ότι πρέπει να τηρηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία θα είμαστε θετικοί στην υποβολή της πρότασης γιατί πιστεύουμε ότι θα είναι για το συμφέρον του Σερραίων Δημοτών κατέληξε ο κ. Χρυσανθίδης.

Παρόλες τις ενστάσεις η Δημοτική επιτροπή στο Δήμο Σερρών αποφάσισε ομόφωνα πως αποδέχεται τους όρους των με αριθ. πρωτ. 21184/23.01.2023 και 39792/02.02.2024 προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης και φυσικά ενέκρινε την υποβολή πρότασης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση βιομηχανοποιημένου κολυμβητικού κέντρου προπονητικού χαρακτήρα», προϋπολογισμού 1.977.800,00€ με ΦΠΑ για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης.
Το πως και το γιατί στην …συνέχεια!

Δήμος Σερρών: Πρόταση για προπονητικό κολυμβητήριο με πρωτοβουλία Χατζηβασιλείου!

Αυξήσεις στους μισθούς ζητά η ΓΣΕΕ προκηρύσσοντας 24ωρη πανελλαδική απεργία

Άλλο ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου Σερρών και ΔΙΠΑΕ

Κλινικό Φροντιστήριο για επαγγελματίες υγείας τη Παρασκευή από την ΤΟΜΥ στην αίθουσα της ΚΕΔΗΣ

Θανάσης Μαλλιαράς: Το Επιμελητήριο στοχεύει σε αγαστή συνεργασία με τους δήμους

Στα Μαθήματα Κλασσικής Παιδείας-Ένας περίπατος στο ποιητικό έργο του Ευάγγελου Ασπιώτη

Νέα πρωτοβουλία της Google για θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το e-vima.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ.

 

Δείτε επίσης.

 

Συνέχισε να διαβάζεις