13/07/2024
36.5 C
Serres

2η παράταση στη προθεσμία εκπόνησης της μελέτης για το νέο κολυμβητήριο Σερρών στον ΟΒΑ

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σερρών ενέκρινε ομόφωνα την 2η παράταση της προθεσμίας περαίωσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Αναπροσαρμογή – επικαιροποίηση – συμπλήρωση Μελέτης Κλειστού Κολυμβητηρίου Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών», κατά 3 μήνες.

Η παράταση οφείλεται στις καθυστερήσεις και την αύξηση του φυσικού αντικειμένου της μελέτης κατά 4 μήνες και 14 ημέρες λόγω διακοπής εργασιών, ήτοι συνολικά 7 μήνες και 14 ημέρες, έως και την 07/08/2024, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 44095/27-12-2023 αίτηση του αναδόχου, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Αναλυτικά το ιστορικό γύρω από το Νέο κολυμβητήριο Σερρών στον ΟΒΑ

Νέο κολυμβητήριο Σερρών στον ΟΒΑ

Με τις με αριθ. 504/2019 & 178/2020 Α.Δ.Σ. του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η αποδοχή χρηματοδότησης συνολικού ποσού 6.450.000 €, (5.580.000 & 870.000 € αντίστοιχα) από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Πράξης:

«ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ».

Με την με αριθ. 254/2020 Α.Δ.Σ. του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Αναπροσαρμογή – επικαιροποίηση – συμπλήρωση Μελέτης Κλειστού Κολυμβητήριου Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» και με την με αριθ. 468/2020 Α.Ο.Ε. εγκρίθηκε ο Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης για την ανάθεση της παραπάνω μελέτης, καθορίστηκε ότι η ανάθεσή της θα γίνει με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης.

Lavera

Οι όροι και τα τεύχη του διαγωνισμού αναρτήθηκαν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ και τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 12/04/2021.

Με την με αριθ. 12/2022 Α.Ο.Ε. του Δήμου Σερρών ανάδοχος της εκπόνησης της μελέτης,
(μετά από την εξέταση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων καθώς και των προδικαστικών προσφυγών), αναδείχθηκε η εταιρία: «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.-OBERMEYER EΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.».

Μετά από τον προσυμβατικό έλεγχο της διαδικασίας ανάδειξης του αναδόχου από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Ν. Σερρών, (αρ. Πράξης 4/14-04-2022), υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 17257/24-05-2022 Σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Σερρών με συνολική προθεσμία εκτέλεσής της 12 μήνες, (ήτοι έως 24-05-2023) η οποία παρατάθηκε, (κατόπιν αιτήματος του αναδόχου), με την με αριθ. 302/2023 Α.Δ.Σ. του Δήμου Σερρών κατά 7 μήνες, (ήτοι έως 24-12-2023).


Οι λόγοι της παράτασης οφειλόταν:

α) σε καθυστερήσεις στην έγκριση των αρχιτεκτονικών προσχεδίων από την Γ.Γ.Α.,

β) σε καθυστερήσεις προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα του καθορισμού των οικοδομικών& ρυμοτομικών γραμμών το οποίο προέκυψε λόγω της εμφάνισης υδατορέματος στην Οριστική διανομή του 1936, εντός του Τοπικού Ρυμοτομικού σχεδίου του αθλητικού πάρκου Ομόνοιας, σε γειτονικό του κολυμβητηρίου γεωτεμάχιο και

γ) στην διακοπή των εργασιών εκπόνησης της μελέτης λόγω μη αποπληρωμής πιστοποιημένου λογαριασμού


Ο Ανάδοχος υπέβαλε τον 1ο λογαριασμό της μελέτης, ο οποίος αφού εγκρίθηκε από την Δ.Τ.Υ. του Δήμου μας απεστάλη για χρηματοδότηση στην Γ.Γ.Α. στις 06/09/2022.

Λόγω της μη αποπληρωμής του 1ου λογαριασμού, ο Ανάδοχος υπέβαλε την με αριθ. πρωτ. 15732/9-5-2023 Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 187, παρ. 7 του Ν.4412/2016. Η αποπληρωμή του λογαριασμού έγινε στις 22/09/2023 και για το χρονικό διάστημα από την υποβολή της Ειδικής Δήλωσης διακοπής εργασιών μέχρι την ημερομηνία της αποπληρωμής του ο ανάδοχος αυτοδίκαια δικαιούται ισόχρονη παράταση, (ήτοι 4 μήνες και 14 ημέρες), σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016.

Ο Ανάδοχος της μελέτης σε εκτέλεση των συμβατικών της υποχρεώσεων μέχρι σήμερα:

Εκπόνησε το Πρόγραμμα Ποιότητας της μελέτης,

Εκπόνησε την γεωτεχνική μελέτη, το πρόγραμμα των επιτόπου και εργαστηριακών δοκιμών που αφορούν την στατική μελέτη, την στατική αποτύπωση του κτιρίου και συνέταξε τα αρχικά προσχέδια της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής επικαιροποίησης της μελέτης τα οποία και απεστάλησαν στην Γ.Γ.Α. για έλεγχο ως προς την λειτουργικότητα.

Εξαιτίας της ριζικής αλλαγής των προδιαγραφών και απαιτήσεων της Γ.Γ.Α. σε σχέση με αυτές που ίσχυαν κατά την εκπόνηση της αρχικής μελέτης, η Γ.Γ.Α. προκειμένου να εγκρίνει την νέα μελέτη ως προς την λειτουργικότητα και την επάρκεια των χώρων, απαίτησε την ολική τροποποίηση των αρχιτεκτονικών σχεδίων έτσι ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα.

Η απαίτηση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την ολική αναθεώρηση του σχεδιασμού του ήδη κατασκευασμένου τμήματος του κολυμβητηρίου, την μεγάλη αύξηση των απαιτούμενων για την βοηθητική κολυμβητική δεξαμενή χώρων και συνεπώς την αύξηση του φυσικού αντικειμένου της μελέτης.


 Σε εκτέλεση των απαιτήσεων της Γ.Γ.Α. και σε συμμόρφωση με τα νέα δεδομένα, οι
μελετητές συνέταξαν εκ νέου τα προσχέδια της αρχιτεκτονικής λύσης και τα υπέβαλαν
στην Δ.Τ.Υ. του Δήμου μας για τον αρχικό έλεγχο και κατόπιν την διαβίβαση στην Γ.Γ.Α.
προς έγκριση.

Ο Ανάδοχος της Μελέτης υπέβαλε εμπρόθεσμα το με αριθ. πρωτ. 44095/27-12-2023 έγγραφό του με το οποίο αιτείται την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά 12 μήνες.

Κατόπιν των παραπάνω εκτεθέντων και λαμβάνοντας υπόψη:

  • Τις καθυστερήσεις στην εκπόνηση της μελέτης οι οποίες οφείλονται στην υποχρέωση για ολική αναθεώρηση του σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής μελέτης λόγω της αλλαγής των προδιαγραφών και απαιτήσεων της Γ.Γ.Α.
  • Την διακοπή των εργασιών της μελέτης για χρονικό διάστημα 4 μηνών και 12 ημερών λόγω μη αποπληρωμής εγκεκριμένου λογαριασμού
  • Την αύξηση του φυσικού αντικειμένου της μελέτης λόγω της αύξησης των απαιτούμενων χώρων για την βοηθητική κολυμβητική δεξαμενή, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Γ.Γ.Α.
  • Το Άρθρο 184, (Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα), του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  • Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις στην εκπόνηση της μελέτης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

παρακαλούμε να εισηγηθείτε στη Δημοτική Επιτροπή την λήψη Απόφασης για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Αναπροσαρμογή – επικαιροποίηση – συμπλήρωση Μελέτης Κλειστού Κολυμβητήριου Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» κατά 3 μήνες λόγω των καθυστερήσεων και της αύξησης του φυσικού αντικειμένου της μελέτης και κατά 4 μήνες και 14 ημέρες λόγω διακοπής εργασιών, ήτοι συνολικά 7 μήνες και 14 ημέρες, έως και την 07/08/2024 »

Βαρβάρα Μητλιάγκα: Παράταση στη παράδοση της μελέτης του Νέου Κολυμβητηρίου στον ΟΒΑ

Μαρία Παπαδημητρίου προς Παναγιώτη Σπυρόπουλο-Περιμένουμε την πρόσκληση για τη συμμετοχή μας σε επόμενες συσκέψεις

Νέα δομή για την Ψυχική Υγεία και τις εξαρτήσεις στις Σέρρες

Προκαταβολή ύψους 25 εκ. € στην Ελλάδα από την Ε.Ε για την κακοκαιρία Daniel

Ακολουθήστε το e-vima.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ.

 

Δείτε επίσης.

 

Συνέχισε να διαβάζεις