19/06/2024
23.7 C
Serres

Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας – Ισχυρότερη και καλύτερα προετοιμασμένη για το μέλλον

Η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, στην οποία τονίζεται η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην πολιτική της ΕΕ για την υγεία κατά την τελευταία τετραετία προς όφελος των πολιτών της ΕΕ και παγκοσμίως.

  Η έναρξη αυτής της θητείας σημαδεύτηκε από τη μεγαλύτερη πανδημία του αιώνα, η οποία προκάλεσε ανθρώπινο πόνο σε παγκόσμια κλίμακα και έθεσε σε δοκιμασία τα όρια των συστημάτων δημόσιας υγείας.

Ωστόσο, η πανδημία COVID-19 κατέδειξε επίσης τι μπορεί να επιτευχθεί με την αλληλεγγύη, τη συνεργασία και την αποφασιστική δράση της ΕΕ. Χάρη στη στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια, όλοι οι πολίτες της ΕΕ είχαν πρόσβαση σε σωτήρια εμβόλια κατά της COVID την ίδια χρονική περίοδο και υπό τους ίδιους όρους.

Αυτό συνέβαλε στην αναχαίτιση της εξάπλωσης του ιού και στη διάσωση εκατομμυρίων ζωών.

Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ επέτρεψε στις οικονομίες και τις κοινωνίες να ανοίξουν και να λειτουργήσουν εκ νέου με ασφάλεια, ενώ το SURE βοήθησε περισσότερους από 31 εκατομμύρια εργαζομένους να αντιμετωπίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο.

GOTSIKA

Καθώς οι πανδημίες δεν γνωρίζουν σύνορα, επεκτείναμε τις προσπάθειες μας για συνεργασία και αλληλεγγύη σε ολόκληρο τον κόσμο. Μέσω της προσέγγισής μας «Ομάδα Ευρώπη», η ΕΕ έγινε ο μεγαλύτερος χορηγός εμβολίων μέσω του COVAX και παρείχε στήριξη έκτακτης ανάγκης ύψους σχεδόν 54 δισ. ευρώ σε χώρες εταίρους.

  Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας αναδείχθηκε εν μέσω της πανδημίας ως αναγκαίο στοιχείο για τη διατήρηση της ανθεκτικότητας της ΕΕ και τη συμβολή στην κοινωνική ευημερία, τη στρατηγική αυτονομία και τη γεωπολιτική σταθερότητα της Ευρώπης.

Βασίστηκε στην εμπειρία από την κρίση COVID-19 και ανταποκρίθηκε στις σαφείς εκκλήσεις των πολιτών για ισχυρότερη παρουσία της ΕΕ στη δημόσια υγεία.


Το όραμα για την Ένωση Υγείας, το οποίο παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο του 2020, είναι να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη είναι καλύτερα προετοιμασμένα για την από κοινού αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων στον τομέα της υγείας, στηρίζοντας παράλληλα σύγχρονες και καινοτόμες πολιτικές υγείας για όλους τους πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ.

Υποστηριζόμενοι από σημαντική χρηματοδότηση από το πρόγραμμα EU4Health, οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας μετουσιώθηκαν γρήγορα σε απτά αποτελέσματα.

Πέραν των άλλων δράσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας είναι μέχρι σήμερα τα εξής:

  • Ισχυρότερα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας, για την καλύτερη αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων.

Σήμερα η ΕΕ είναι καλύτερα εξοπλισμένη για την πρόβλεψη, την προετοιμασία και την αντιμετώπιση κάθε μείζονος απειλής για την υγεία. Αυτό οφείλεται σε ένα ισχυρότερο νομικό πλαίσιο για τη συνεργασία στον τομέα της υγειονομικής ασφάλειας, στην ενίσχυση των οργανισμών υγείας της ΕΕ και στη δημιουργία της Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA).


  • Ισότιμη και έγκαιρη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά φάρμακα για όλους τους πολίτες

Η προτεινόμενη φαρμακευτική μεταρρύθμιση της ΕΕ θα παράσχει σε επιπλέον 70 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ πρόσβαση σε νέα φάρμακα, με παράλληλη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του φαρμακευτικού τομέα στην Ευρώπη. Η μεταρρύθμιση επικεντρώνεται στις ανάγκες των πολιτών της ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι έχουν πρόσβαση στο φάρμακο που χρειάζονται, όταν το χρειάζονται, οπουδήποτε και αν ζουν και ανεξάρτητα από την ασθένειά τους.

Η μεταρρύθμιση αυτή θα βελτιώσει επίσης τη διαθεσιμότητα φαρμάκων κρίσιμης σημασίας με τον καθορισμό μιας σειράς μέτρων για την αντιμετώπιση των ελλείψεων.

  • Κορυφαίο σε παγκόσμιο επίπεδο σχέδιο για τον καρκίνο

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου δρομολογήθηκε μια σειρά σημαντικών δράσεων για την αντιμετώπιση της νόσου σε κάθε στάδιο —από την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία έως τη περίθαλψη μετά τον καρκίνο. Με τη στήριξη από χρηματοδότηση της ΕΕ ύψους 4 δισ. ευρώ, έχει συμβάλει ήδη στη βελτίωση της ζωής των καρκινοπαθών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

  • Ρηξικέλευθες πρωτοβουλίες για την ψηφιοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης

Οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε καλύτερη υγειονομική περίθαλψη οπουδήποτε στην ΕΕ, χάρη στον πρωτοποριακό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για την υγεία (EHDS).

Με πλήρη σεβασμό των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, ο ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για την υγεία αξιοποιεί πλήρως το δυναμικό της ψηφιακής μετάβασης και θα καταστήσει επίσης δυνατή την καλύτερη χρήση των δεδομένων για την έρευνα και την ανάπτυξη σωτήριων φαρμάκων.

  • Ολοκληρωμένη δράση για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ για την ψυχική υγεία αναγνωρίζει ότι η ψυχική μας υγεία είναι εξίσου σημαντική με τη σωματική μας υγεία και αφορά άτομα κάθε υπόβαθρου.

Αποτελείται από δράσεις ευρείας κλίμακας που υποστηρίζονται από περισσότερα από 1,2 δισ. ευρώ για την προώθηση της ψυχικής ευεξίας, τη βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και υποστήριξης, καθώς και την εξάλειψη του στίγματος σε αυτόν τον σημαντικό τομέα.

  • Κανόνες για την ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών και τη διασφάλιση της προμήθειας φαρμάκων

Οι δότες και οι λήπτες ουσιών ανθρώπινης προέλευσης, όπως το αίμα και τα κύτταρα, θα επωφεληθούν από την ενίσχυση της προστασίας βάσει των αναθεωρημένων κανόνων της ΕΕ. Με τα μέτρα για την πρόληψη τυχόν διαταραχής του εφοδιασμού με φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα κρίσιμης σημασίας διασφαλίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν να βασίζονται σε ασφαλή και αποτελεσματικά ιατρικά προϊόντα, θεραπείες και αγωγή.

  • Η προσέγγιση «Μία υγεία» για την αντιμετώπιση των σοβαρών κινδύνων για την υγεία

Αναγνωρίζοντας τη σύνδεση μεταξύ της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος, η Ευρώπη είναι σε καλύτερη θέση να αναπτύξει ισχυρότερες πολιτικές για την αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων στον τομέα της υγείας, όπως η μικροβιακή αντοχή και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία.

                                       Α.Χ.Α

                               ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΚΕΔΕ και ΕΕΤΑΑ: Διοργάνωσαν ημερίδα για τους νέους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σερρών την Τρίτη 28 του μηνός Μαΐου 2024 και ώρα 12:05 μ.μ.

Για να παρακολουθήσουν τα «Αναστενάρια» χιλιάδες επισκέπτες στην Αγία Ελένη

Ακολουθήστε το e-vima.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ.

 

Δείτε επίσης.

 

Συνέχισε να διαβάζεις