22/07/2024
31.9 C
Serres

2 δις ευρώ σε έργα υποδομών καθαρής ενέργειας από την ΕΕ μέσω του Ταμείου Εκσυγχρονισμού

Η ΕΕ επενδύει πρόσθετα έσοδα από την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών ύψους 2 δισ. EUR σε έργα υποδομών καθαρής ενέργειας στα κράτη μέλη μέσω του Ταμείου Εκσυγχρονισμού

  Στο πλαίσιο του Ταμείου Εκσυγχρονισμού, εκταμιεύθηκαν σήμερα 2,17 δισ. EUR για τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων σε εννέα κράτη μέλη μέσω 19 επιλεγμένων έργων.

Οι επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν τις χώρες της ΕΕ με χαμηλότερο εισόδημα να επιτύχουν τους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους τους για το 2030 και θα μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ενέργεια, τη βιομηχανία και τις μεταφορές,

ενώ θα βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση. Χρηματοδοτούνται μέσω εσόδων από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ).

Το Ταμείο Εκσυγχρονισμού έχει πλέον εκταμιεύσει συνολικά έσοδα ύψους 9,68 δισ. EUR από το ΣΕΔΕ της ΕΕ από την έναρξη λειτουργίας του το 2021, προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την πράσινη μετάβαση.

GOTSIKA

  Μετά τις επενδύσεις ύψους 2,49 δισ. EUR που ανακοινώθηκαν τον Ιούνιο για 31 έργα, η σημερινή εκταμίευση επιπλέον 2,17 δισ. EUR για 19 επιπλέον έργα ανεβάζει τις συνολικές επενδύσεις του Ταμείου Εκσυγχρονισμού για το 2023 σε 4,66 δισ. EUR για 50 έργα.

Φέτος χορηγήθηκε στήριξη από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού στη Βουλγαρία (197 εκατ. EUR), την Κροατία (88 εκατ. EUR), την Τσεχία (1,848 δισ. EUR), την Εσθονία (66 εκατ. EUR), τη Λετονία (5 εκατ. EUR), τη Λιθουανία (11 εκατ. EUR), την Πολωνία (221 εκατ. EUR), τη Ρουμανία (2,169 δισ. EUR) και τη Σλοβακία (60 εκατ. EUR).

  Τα 50 έργα επικεντρώνονται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών δικτύων, στην ενεργειακή απόδοση και στην αντικατάσταση της παραγωγής με καύση άνθρακα με καύσιμα χαμηλότερης έντασης άνθρακα. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα εξής:


  • ο εκσυγχρονισμός του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία για την επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού των μεταφορών, της ανάπτυξης εγκαταστάσεων αποθήκευσης, της απανθρακοποίησης και της αποκέντρωσης της κατανάλωσης και της παραγωγής ενέργειας·
  • η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά από παρόχους υπηρεσιών αστικών αποβλήτων στην Κροατία·
  • η επίτευξη υψηλότερου ενεργειακού προτύπου για τα δημόσια κτίρια και η μετάβαση από τον άνθρακα στο φυσικό αέριο στην τηλεθέρμανση στην Τσεχία·
  • η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων στην Εσθονία·
  • η εισαγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αντίστοιχων υποδομών φόρτισης στη Λετονία·
  • η ανάπτυξη δυναμικοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας στον μεγάλο και μεσαίο βιομηχανικό τομέα της Λιθουανίας·
  • δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας για μελλοντικούς σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης στην τηλεθέρμανση και τη βιομηχανία στην Πολωνία·
  • δυναμικότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εκσυγχρονισμός του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, εκσυγχρονισμός του τροχαίου υλικού και υποδομές φυσικού αερίου για τη διευκόλυνση της αντικατάστασης της ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα στη Ρουμανία·
  • ο εκσυγχρονισμός των ενεργειακών δικτύων, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης ενέργειας, και βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης στη Σλοβακία.  

  Το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, το οποίο χρηματοδοτείται από τα έσοδα του πλειστηριασμού δικαιωμάτων εκπομπής στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ, αποσκοπεί στη στήριξη δέκα χωρών της ΕΕ με χαμηλότερα εισοδήματα κατά τη μετάβασή τους στην κλιματική ουδετερότητα.

Οι δικαιούχες χώρες είναι η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Κροατία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Τσεχία.

Στο πλαίσιο του αναθεωρημένου συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ), το Ταμείο Εκσυγχρονισμού θα παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε τρεις επιπλέον δικαιούχους από το 2024 — την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία.

  Το Ταμείο Εκσυγχρονισμού στηρίζει επενδύσεις στην παραγωγή και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στην ενεργειακή απόδοση, στην αποθήκευση ενέργειας, στον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών δικτύων, συμπεριλαμβανομένης της τηλεθέρμανσης, των αγωγών και των δικτύων, και στη δίκαιη μετάβαση σε περιοχές που εξαρτώνται από τον άνθρακα.


Επισκόπηση των προηγούμενων εκταμιεύσεων διατίθεται εδώ.

  Το Ταμείο συμπληρώνει άλλα ενωσιακά μέσα, όπως η πολιτική συνοχής και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.

Κινητοποιεί σημαντικούς πόρους, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν επιλέξιμες χώρες να στηρίξουν επενδύσεις σύμφωνα με το σχέδιο REPowerEU και τη δέσμη προσαρμογής στον στόχο του 55 % (Fit For 55).

Το Ταμείο λειτουργεί υπό την ευθύνη των δικαιούχων χωρών σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

«Αγαπάτε τους ανθρώπους ή υποσυνείδητα τους μισείτε ;».

Ευνοούνται οι μικροί Δήμοι με το νέο σύστημα απόδοσης της τακτικής επιχορήγησης

Νίκη Κεραμέως για την εφαρμογή e-Peitharxika στο Δημόσιο: Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη η απονομή πειθαρχικής δικαιοσύνης

Ακολουθήστε το e-vima.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ.

 

Δείτε επίσης.

 

Συνέχισε να διαβάζεις